בית אבא חושי 

 מרכז תרבות ופנאי

לכל באי בית אבא חושי שלום! Laughing